เอไอเอ ประเทศไทย มอบหมวกนิรภัย ในโครงการ ‘คปภ. ลดความเสี่ยง สู่ชุมชน’

0
1256

     

เอไอเอ ประเทศไทย โดย นางภควิภา เจริญตราประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและกิจการภายนอก ร่วมเปิดตัวโครงการ ‘คปภ. ลดความเสี่ยง สู่ชุมชน’ พร้อมมอบหมวกนิรภัย โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเอไอเอ ประเทศไทย มุ่งเน้นถึงการส่งเสริมให้คนในชุมชมทั่วประเทศ ตระหนักถึงความปลอดภัยในขณะขับขี่ยานพาหนะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว โดยงานจัดขึ้น ณ หอประชุมวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัย เมื่อเร็วๆนี้