เอไอเอ ประเทศไทยรับรางวัล “Health Literate Organizations Comment” จากกระทรวงสาธารณสุข

0
691

     

เอไอเอ ประเทศไทย โดย นายแพทย์ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว(ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทน รับรางวัลองค์กรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการยกระดับองค์กรให้เป็นองค์กรรอบรู้สุขภาพ : Health Literate Organizations Comment : HLO Commitmentจากนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขในงานประชุมวิชาการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพไทยการขับเคลื่อนสังคมไทยรอบรู้ด้านสุขภาพซึ่งเอไอเอประเทศไทยเป็นบริษัทประกันชีวิตเพียงแห่งเดียวที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีการจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพคนไทยมาอย่างต่อเนื่องซึ่งรางวัลดังกล่าวสะท้อนอย่างชัดเจนถึงความมุ่งมั่นของเอไอเอประเทศไทยที่ต้องการสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตามคำมั่นสัญญา“Healthier, Longer, Better Lives” เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลชมหานาคกรุงเทพฯ เมื่อไม่นานมานี้