เอไอเอเปิดตัวแผนประกันคุ้มครองสุขภาพ“AIA H&SExtra”

0
794

เอไอเอประเทศไทย ตอกย้ำความเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดประกันสุขภาพเปิดตัวแผนประกันคุ้มครองสุขภาพล่าสุดเอไอเอเอชแอนด์เอส เอ็กซ์ตร้า (AIA H&S Extra)ชูจุดเด่นมอบความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก พร้อมรับผลประโยชน์เงินคืนพิเศษ ในกรณีที่ไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล หรือผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตในปีกรมธรรม์นั้นๆ

นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “เอไอเอ มุ่งสนับสนุนให้คนไทยมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมและเพียงพอ ตลอดจนมุ่งตอบสนองความต้องการของคนไทยในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ภายใต้คำมั่นสัญญาใหม่ของแบรนด์ “เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น (Healthier, Longer, Better Lives)” ซึ่งปัจจุบันคนส่วนใหญ่มีความกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่มีอัตราสูงขึ้นทุกปี อันเป็นผลมาจากเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ และเงินเฟ้อในการรักษาพยาบาล  ล่าสุดเอไอเอ จึงได้พัฒนาแผนประกันคุ้มครองสุขภาพ “เอไอเอเอชแอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า” เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในด้านการรักษาสุขภาพอย่างครบถ้วน และแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับลูกค้าหากเจ็บป่วย  โดยมอบความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก และพิเศษยิ่งขึ้นด้วยผลประโยชน์เงินคืนพิเศษ ในกรณีที่ไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล หรือผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตในปีกรมธรรม์นั้นๆ ทั้งนี้ แผนประกันคุ้มครองสุขภาพ เอไอเอเอชแอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า รับประกันภัยสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 1เดือน – 70ปี และให้ความคุ้มครองถึงอายุ 80 ปี”

นายเอกรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “เอไอเอ ยังได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ชุดใหม่เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับแผนประกันคุ้มครองสุขภาพ เอไอเอเอชแอนด์เอส เอ็กซ์ตร้า ซึ่งภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการมีทางเลือกในการรับการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมของผู้ป่วย เพราะแผนประกันคุ้มครองสุขภาพนี้ ให้ความคุ้มครองทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ทำให้ผู้ทำประกันสามารถเลือกรับการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล”

ติดตามชมภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ YouTubehttps://youtu.be/VIsymKZXolQ สอบถามข้อมูลแผนประกันคุ้มครองสุขภาพ “เอไอเอเอชแอนด์เอส เอ็กซ์ตร้า” เพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอหรือAIA Call Center 1581หรือเว็บไซต์ https://www.aia.co.th/th/our-products/medical-protection/aia-hs-extra2.html