เอไอเอประเทศไทยมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา อ. เวียงป่าเป้าจ. เชียงรายต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

0
1449

 นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและ นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ เป็นตัวแทนเอไอเอประเทศไทยมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยาอ. เวียงป่าเป้าจ. เชียงรายจำนวน 20 คนที่ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้หอพักนักเรียนหญิงซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงเรียนเมื่อเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2559 โดยพิธีมอบทุนการศึกษาครั้งนี้จัดขึ้นณห้องประชุมอาคารซีไอทาวเวอร์จ. เชียงใหม่

นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดเอไอเอประเทศไทย กล่าวว่า “ปีนี้นับเป็นปีที่ 3 แล้วที่เอไอเอประเทศไทยสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองและส่งเสริมให้น้องๆมีโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มที่โดยเมื่อย้อนไปในเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2559  หลังจากที่เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้หอพักนักเรียนหญิงนั้นเอไอเอในฐานะบริษัทประกันชีวิตชั้นนำได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีในตอนนั้นผู้บริหารของเราได้มีการลงพื้นที่เพื่อสำรวจผลกระทบจากความเสียหายด้วยตัวเองจากนั้น เอไอเอ ก็ได้ตัดสินใจที่จะมอบทุนการศึกษาเพื่อหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาตลอดจนเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่ประสบภัยได้พบกับฟ้าหลังฝนที่สดใสโดยเอไอเอจะมอบเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนให้กับนักเรียนทุกคนที่ยังมีสถานะเป็นนักเรียนจนกว่าทุกคนจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  การมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นในการตอบแทนสังคมเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งตลอดระยะเวลา 80 ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเรายึดมั่นในการตอบแทนสังคมผ่านโครงการต่างๆมากมายรวมถึงในด้านการศึกษาด้วยโดยที่ผ่านมาเรามีโครงการห้องสมุดเอไอเอซึ่งปัจจุบันได้สร้างไปแล้วถึง 36 หลังทั่วประเทศไทยและเรากำลังจะสร้างโรงเรียนเอไอเอประเทศไทยหลังแรกที่อุบลราชธานีเพื่อต่อยอดการแบ่งปันโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทยอันจะเป็นประตูสู่อนาคตให้พวกเขาเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพสามารถสร้างประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติต่อไป”