“เอไอจี”สร้างสรรค์โลกให้ปลอดภัยกว่าเดิม ร่วมใจปรับปรุงโรงเรียน พร้อมจัดกันน็อคให้น้องที่ร.ร.บ้านสีระมัน จ.ระยอง

0
707

นายโทมี่ลัทวา-คิสโคลา ประธานกลุ่มบริษัทเอไอจี ประเทศไทย กล่าวว่า เอไอจีเป็นผู้นำด้านธุรกิจประกันวินาศภัยระดับโลก ที่นอกจากจะมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อมอบประโยชน์สูงสุดให้ลูกค้าแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการทำประโยชน์ให้กับชุมชนที่เอไอจีเข้าไปดำเนินธุรกิจโดยกิจกรรมเพื่อสังคมที่เอไอจีจัดขึ้นจะดำเนินการภายใต้แนวคิดMake the world a safer place หรือสร้างสรรค์โลกให้ปลอดภัยกว่าเดิมโดยมุ่งเน้นกิจกรรม 3 ด้าน คือ ส่งเสริมความปลอดภัย (Safety) ส่งเสริมความมั่นคง (Security) และช่วยเยียวยาเมื่อมีภัย (Disaster Relief)

     

ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ เอไอจีได้สร้างสรรค์กิจกรรมขึ้นที่ โรงเรียนบ้านสีระมัน อ.เขาชะเมา จ.ระยองโดยมีผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทนของเอไอจีร่วมกันปรับปรุงอาคารเรียน ห้องสมุด โรงอาหารให้กับโรงเรียนพร้อมกันนี้ยังได้มอบอุปกรณ์และของใช้อื่นๆที่จำเป็นให้กับโรงเรียนและนักเรียน รวมทั้งปรับปรุงแปลงเกษตร เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อใช้บริโภคภายในครัวเรือนและนำผลผลิตที่เหลือออกจำหน่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9

“โรงเรียนบ้านสีระมันเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลน อาคารต่างๆ ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา การที่เอไอจีเข้าไปพัฒนาปรับปรุงอาคารต่างๆ และมอบของใช้ที่จำเป็น จะช่วยให้นักเรียนและคุณครูได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามเจตนารมณ์ที่โรงเรียนตั้งใจไว้ นอกจากนี้ ผลผลิตจากการทำเกษตรยังช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว ซึ่งทั้งนักเรียนและคุณครูต่างก็มีความสุขที่ได้รับอาคารโฉมใหม่ที่สวยงามขึ้น ขณะเดียวกัน ผู้บริหารพนักงาน และตัวแทนของเอไอจี ที่เดินทางไปร่วมทำกิจกรรมครั้งนี้ต่างก็ประทับใจที่ได้มาแบ่งปันและมอบความสุขให้กับเด็กๆ” นายโทมี่ กล่าว

     

ในโอกาสเดียวกันนี้ เอไอจียังได้สานต่อโครงการ กันน็อคให้น้องโดยร่วมกับชมรมคนห่วงหัว มูลนิธิเมาไม่ขับเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสีระมัน โดยมอบหมวกนิรภัยให้กับนักเรียนที่ต้องเดินทางโดยรถจักรยานยนต์มาโรงเรียนเป็นประจำทุกวัน และส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย โดยมีการสาธิตให้เห็นถึงประโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัยที่สามารถช่วยชีวิตของผู้สวมใส่ได้ซึ่งโครงการกันน็อคให้น้องนี้เป็นโครงการที่เอไอจีจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6โดยได้รับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards เมื่อเดือนธันวาคม 2560