เอสซีจี แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

0
258

27 พฤษภาคม 2562 : เอสซีจี มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ดังนี้ 

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล เป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป และจะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

นายชลณัฐ ญาณารณพ เป็นรองผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

 

นายวิชาญ จิตร์ภักดี เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

นายสุรชา อุดมศักดิ์ เป็น Vice President ธุรกิจเคมิคอลส์ และดูแลงาน Chief Technology Officer – Innovation and Technology อีกตำแหน่งหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป