เอสซีจี แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

0
425

กรุงเทพฯ : 30 มกราคม 2562 – เอสซีจี มีมติแต่งตั้ง นายวิชาญ จิตร์ภักดี เป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแพคแกจจิ้ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

นายวิชาญ จิตร์ภักดี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ ในเอสซีจี อาทิ
• President & CEO, United Pulp and Paper Co.,Inc.
• กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
• กรรมการผู้จัดการ บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด