เอสซีจี เปิดบ้าน “SCG Open House”สร้างสรรค์นวัตกรรมยุคดิจิทัลผ่านแนวคิดพนักงานรุ่นใหม่และผู้นำองค์กร หวังส่งต่อ Passion ให้ผู้ชมงาน สู่การสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าเดิม

0
874

          

เอสซีจี จัดกิจกรรมเปิดบ้าน“SCG Open House”เป็นครั้งแรกณ สำนักงานใหญ่บางซื่อภายใต้ธีม“Discover Our Passion, Discover Your Passion”ให้คนรุ่นใหม่ได้มาสัมผัสเบื้องหลังการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมของทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ และการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ๆที่ตอบโจทย์ยุคดิจิทัลพร้อมรับฟังประสบการณ์และแนวคิดการทำงานจากพนักงานและผู้นำองค์กรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือPassionให้ตัวเองในอนาคตโดยมีผู้สนใจเข้าชมงานทั้ง2 วัน อย่างอบอุ่น

คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า “ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพฤติกรรมผู้บริโภค การแข่งขันทางธุรกิจ และทุกสิ่งในโลกอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะจากการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกอย่างมหาศาล เอสซีจีจึงตั้งใจคิดค้นและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชั่นที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ได้รับความสะดวกสบายด้วยสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ตรงใจมากขึ้น ยกระดับกระบวนการดำเนินธุรกิจและการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น และปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดความสำเร็จเหล่านี้ได้นั่นก็คือ คนรุ่นใหม่ที่มี Passionหรือความมุ่งมั่นทุ่มเทในสิ่งที่ทำ ซึ่งถือเป็น DNA ของคนเอสซีจีที่ได้รับการปลูกฝังและถ่ายทอดกันมาตลอดระยะเวลากว่า 105 ปีขององค์กร

     

งาน “SCG Open House”ในครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่สนใจ ได้มาร่วมค้นหาแรงบันดาลใจ หรือ Passion ในการทำงาน ตลอดจนการใช้ชีวิตด้านอื่นๆ ให้ตนเอง ผ่านการเยี่ยมชมและรับฟังแนวคิด ตลอดจนประสบการณ์ในกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมของเอสซีจีว่าเรามีบรรยากาศและวัฒนธรรมการทำงานที่เปิดกว้างและท้าทายอย่างไร จึงสามารถเอื้อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งที่ตอบโจทย์ลูกค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในหลายๆ ส่วนรวมทั้งการสร้างให้เกิดโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ โดยมีพนักงานซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่เป็นผู้คิดค้นสิ่งเหล่านั้นมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้ผู้ร่วมงานด้วยตนเอง ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่เข้ามาในบ้านของเอสซีจีหลังนี้จะได้รับความประทับใจกลับไป”

ภายในงาน “SCG Open House”ที่จัดขึ้น ณ เอสซีจี สำนักงานใหญ่บางซื่อ วันละ 2 รอบ เวลา 08.30– 12.00 น. และ 13.00– 16.30 น. เมื่อวันที่ 17– 18 กันยายน 2561ที่ผ่านมานั้น ประกอบด้วยกิจกรรมให้ผู้เข้าชมงานได้ร่วมทำอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

     

     
1)“Smart Campus Tour”ชมนวัตกรรมสินค้าบริการและโซลูชั่นที่พัฒนาขึ้นจาก Passion เพื่อตอบโจทย์ยุคดิจิทัลได้ดีกว่าเดิม ทั้งธุรกิจเคมิคอลส์ที่จัดแสดงนวัตกรรมโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำซึ่งเป็นโซลูชั่นครบวงจรรายแรกของไทยนวัตกรรมเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงวัสดุเติมแต่งเพิ่มประสิทธิภาพให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกได้หลากหลายสารเคลือบเตาเผาอุตสาหกรรมเพื่อการประหยัดพลังงานและหุ่นยนต์ตรวจสอบที่ช่วยยกระดับความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงานส่วนธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง มีทั้งนวัตกรรมเพื่อบ้านอยู่สบายระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะที่ใช้ระบบAIโครงการรถโรงเรียนอัฉจริยะป้องกันเด็กติดในรถ ดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับเจ้าของบ้านและร้านผู้แทนจำหน่ายและโมเดลธุรกิจใหม่ๆ จากสตาร์ทอัพในองค์กร รวมถึงธุรกิจแพคเกจจิ้ง ที่จัดแสดงบรรจุภัณฑ์อาหารจากเยื่อธรรมชาติบรรจุภัณฑ์ระบายอากาศได้เองเมื่ออุ่นในไมโครเวฟบรรจุภัณฑ์ลูกฟูกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชั้นจัดแสดงสินค้าที่เพิ่มมูลค่าให้ลูกค้าธุรกิจได้อย่างดี

นอกจากนี้ ยังพาผู้เข้าร่วมงานไปเรียนรู้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการนำเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้กับองค์กร และสัมผัสบรรยากาศสมาร์ทออฟฟิศที่น่าอยู่และน่าทำงาน แวดล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวและวิถีประหยัดพลังงาน การส่งเสริมสุขภาพตลอดจนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยอำนวยความสะดวกให้พนักงานในการใช้ชีวิตและการทำงาน

2) “Discover Our Passion”รับฟังพนักงานเอสซีจีรุ่นใหม่หลากหลายสายงาน ทั้งนักพัฒนาสตาร์ทอัพในองค์กรนักการตลาดสายดิจิทัล นักออกแบบและนักวิจัยที่มุ่งตอบโจทย์ลูกค้า และนักพัฒนาธุรกิจซึ่งประจำในต่างประเทศ ที่มาบอกเล่าประสบการณ์และความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ด้วย Passion เพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงองค์กรและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้คน ตลอดจนการได้รับโอกาสเรียนรู้และพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ในภูมิภาค

ปิดท้ายด้วย 3) “Discover Your Passion”กับผู้นำองค์กรเอสซีจี คือ คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – การบริหารกลาง ที่มาเปิดใจอย่างใกล้ชิดถึงการปรับตัวขององค์กรให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง เพื่อส่งต่อพลังให้คนรุ่นใหม่ ผลักดันPassion ของตัวเองสู่ความสำเร็จ

สำหรับผู้ที่พลาดงาน “SCG Open House” ครั้งนี้ไป สามารถติดตามภาพบรรยากาศ เนื้อหาต่างๆ จากบูธจัดแสดง ตลอดจนรายละเอียดกิจกรรมอื่นๆ ของเอสซีจีได้ทางเว็บไซต์www.scg.comหรือเพจwww.facebook.com/SCGofficialpage