เอสซีจี ลงนามความร่วมมือกับ องค์กรประกันเพื่อการส่งออกเกาหลีใต้ เพื่อเสริมโอกาสทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น

0
233

เอสซีจี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ องค์กรประกันเพื่อการส่งออกเกาหลีใต้ (Korea Trade Insurance Corporation หรือ K-Sure) ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมการส่งออกให้ผู้ประกอบการของเกาหลีใต้ ภายใต้กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้นให้กับเอสซีจี โดยเฉพาะธุรกิจเคมิคอลส์ โดย K-Sure พร้อมจะให้การสนับสนุนวงเงินค้ำประกันสูงสุด 1 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หากเอสซีจีมีความประสงค์จะกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์เพื่อซื้อเครื่องจักรจากผู้ผลิตในเกาหลีใต้ในอนาคต และพร้อมจะเปิดโอกาสให้เอสซีจีเข้าร่วมเจรจาการค้าในงานแสดงสินค้าของผู้ประกอบการเกาหลีใต้ที่ K-Sure จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีด้วย 

ทั้งนี้การลงนามดังกล่าวมี นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เป็นผู้ลงนามร่วมกับ นายลี อิน โฮ Chairman and President, Korea Trade Insurance Corporation (K-Sure) เมื่อเร็วๆ นี้ ณ เอสซีจี สำนักงานใหญ่บางซื่อ