เอสซีจี ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาอาชีวะตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

0
1899

เอสซีจี โดย นายสัมพันธ์ ลู่วีระพันธ์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม ผู้ผลิตท่อและอุปกรณ์พีวีซีเอสซีจีและผู้ผลิตประตูหน้าต่างวินด์เซอร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอาชีวะสู่ไทยแลนด์ 4.0”กับ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของอาชีวศึกษา ทั้งการส่งเสริมความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีในปัจจุบัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านผลิตภัณฑ์ก่อสร้างโดยเฉพาะวัสดุที่ผลิตจากพลาสติกประเภทต่างๆ ซึ่งสามารถผลิตสินค้าได้หลากหลาย

ทั้งนี้ เอสซีจีจะยังคงสานต่อโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตบุคลากรด้านแรงงานที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงานในอนาคต และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตและยั่งยืนตลอดไป