เอสซีจี รับรางวัลหุ้นขวัญใจมหาชนประจำกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ประจำปี2561

0
369

เอสซีจี โดย นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน รับรางวัล หุ้นขวัญใจมหาชนประจำกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง(Property & Construction) จากเวทีประกาศรางวัล “หุ้นขวัญใจมหาชน” ปีที่ 7 ซึ่งจัดโดยหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนความมุ่งมั่นในการส่งมอบนวัตกรรม สินค้า บริการ และโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทั่วภูมิภาค พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวตัดสินจากการประเมินความนิยมของนักลงทุนที่มีต่อหุ้นสามัญของบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกกลุ่มประมาณ 700 บริษัท (ไม่นับหลักทรัพย์อื่นๆระหว่างช่วงเวลาซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดปี 2561