เอสซีจี จับมือสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน มุ่งสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

0
335

 เอสซีจี และสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือ(กรุงเทพ) สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (CASICCB)ซึ่งเป็นองค์กรด้านการวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลกของจีนที่มีสถาบันวิจัยมากกว่า 100แห่งในประเทศจีนร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมุ่ง6อุตสาหกรรมหลัก อาทิเช่น1.)Smart Building/ Smart City2.) Drone/ Robotics3.) Chemicals4.) Digital/ AI/ Big Data5.) Cleantech/ Renewable Energyและ6.) Medical Devices and Suppliesนับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญที่จะนำไปสู่การต่อยอดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้า บริการให้ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้รวดเร็ว และดียิ่งกว่าเดิม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี พร้อมกับการสร้างโอกาสทางธุรกิจด้านต่างๆ ร่วมกัน

     

     

     

โดยมี นายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี และ ดร. เจียง เปียว
(Dr. Jiang Biao)ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือ(กรุงเทพ) สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (CAS ICCB)ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมด้วย ฯพณฯ หลู่ย์ เจี้ยน (H.E. Mr. Lyu Jian) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ดร.จาง เอี้ยผิง (Dr. Zhang Yaping)รองผู้ว่าการสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน และ นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ณ เอสซีจี สำนักงานใหญ่ บางซื่อ กรุงเทพฯ