เอม สตาร์ สัมมนาระดับผู้นำ ณ มหานครปักกิ่ง

0
680

เอม สตาร์ เดินทางสู่การสัมมนาระดับผู้นำ ณ มหานครปักกิ่ง…สัมผัสอากาศที่ยังคงหนาวเย็น อุณหภูมิ -2 ถึง 6 องศา เข้าชมจตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นจัตุรัสที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลก, พระราชวังกู้กง และหอฟ้าเทียนถาน และปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยการแสดงกายกรรมปักกิ่ง ที่ตื่นตาตื่นใจกับลีลาอันโลดโผน และประทับใจกับถ้วนหน้า