“เอม สตาร์ วันเดย์ เเค้มป์” (AIMSTAR One Day Camp) ถ่ายทอดแนวคิดการดำเนินธุรกิจเอมสตาร์อย่างถูกต้อง

0
2006

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 : ทญ.ลพา วัชรศรีโรจน์ ประธานผู้ก่อตั้ง นพ.พนินทร์ ชนเลอเกียรติ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอมสตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด จัดคอร์สการฝึกอบรม “เอม สตาร์ วันเดย์ เเค้มป์” (AIMSTAR One Day Camp) คอร์สการเริ่มต้นในธุรกิจเอม สตาร์ สำหรับนักธุรกิจเอมสตาร์ระดับบรอนซ์สตาร์ และระดับสูงขึ้นไป โดยผู้เข้าร่วมได้รับการถ่ายทอดแนวคิดการดำเนินธุรกิจเอมสตาร์อย่างถูกต้อง สามารถนำไปปรับใช้เพื่อการสร้างองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

 

.