เอมสตาร์ เผยภาพบรรยากาศการเรียนรู้เพิ่มเติม และติดตามผลลัพธ์ ของสมาชิกที่เข้าร่วมโปรแกรมลดน้ำหนัก พิชิตไขมัน…Vital Star Slimming Program รุ่นที่ 1,2,3

0
258

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 : บริษัท เอมสตาร์ เน็ทเวิร์ค เผยภาพบรรยากาศการเรียนรู้เพิ่มเติม และติดตามผลลัพธ์ ของสมาชิกที่เข้าร่วมโปรแกรมลดน้ำหนัก พิชิตไขมัน…Vital Star Slimming Program รุ่นที่ 1,2,3 ซึ่งสมาชิกที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ต่างได้รับบริการวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย ด้วยเครื่อง TANITA รุ่น DC-360 (Professional Scale) พร้อมทั้งเปรียบเทียบผลลัพธ์ตั้งแต่เริ่มโปรแกรม เรียกได้ว่าแต่ละท่านมีผลลัพธ์ความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนจากการปฏิบัติตามคำแนะนำตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโปรแกรม….