เอมสตาร์ มอบน้ำแร่เอมสตาร์ เพื่อสนับสนุนโครงการ “ค่ายอมยิ้ม แสนหวาน ปี 2562”

0
309

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด โดยนายอลงกรณ์ วีระนนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้มอบน้ำแร่เอมสตาร์ เพื่อสนับสนุนโครงการ “ค่ายอมยิ้ม แสนหวาน ปี 2562” ของชุมนุมวิศวฯอาสา สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ