เอมสตาร์ จัดสัมมนา AIMSTAR OPPORTUNITY FOR LIFE [เอมสตาร์ …โอกาสเพื่อชีวิต]

0
200

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 :  นพ.พนินทร์ ชนเลอเกียรติ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด จัดสัมมนา AIMSTAR OPPORTUNITY FOR LIFE [เอมสตาร์ …โอกาสเพื่อชีวิต] ที่เปิดโอกาศให้ผู้ที่สนใจได้รับฟังเรื่องราว แนวคิดการสร้างธุรกิจเอมสตาร์ การแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการดำเนินธุรกิจเอมสตาร์ของทุกคน ให้ก้าวสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่…