เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต เปิดตัว IRIS Agent Assistant แอปพลิเคชันใหม่สำหรับตัวแทนมืออาชีพ

0
1426

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ IRIS Agent Assistant ตอบโจทย์ตัวแทนเพื่อให้บริการที่สะดวก  รวดเร็วและส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้แก่ลูกค้าผ่านช่องทางดิจิตอล โดยหวังจะเปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อการประกันชีวิตตามวิสัยทัศน์ของบริษัท

นายอภิรักษ์ จิตรานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการ (CTOO) บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯได้พัฒนาแอปพลิเคชัน IRIS Agent Assistant  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนฝ่ายขายในตรวจสอบผลงานของตัวเอง และข้อมูลของลูกค้าในการให้บริการที่รวดเร็ว  จากเดิมจะต้องเช็คผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่สำหรับแอปพลิเคชัน IRIS Agent Assistant สามารถรองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์ Smart Phone ทั้งระบบAndroid และ iOS  ทำให้ตัวแทนสามารถทำงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วทุกที่ทุกเวลา

สำหรับฟังก์ชั่นการใช้งานของแอปพลิเคชัน IRIS Agent Assistant ตัวแทนสามารถตรวจสอบผลงานการทำงานตัวของเอง เช่น การแข่งขัน, คุณวุฒิ, กรมธรรม์ผลงานใหม่, การนำส่งกรมธรรม์, รอผลอนุมัติกรมธรรม์ การตรวจสอบสถานะกรมธรรม์ อีกทั้งยังมีเมนูการเช็ควันครบกำหนด, ยอดค้างชำระ, ขาดอายุ, ใบตอบรับ และครบสัญญา รวมถึงการแจ้งเตือนวันเกิดของลูกค้าล่วงหน้า 5 วัน เป็นต้น ซึ่งถือแอปพลิเคชัน สามารถตอบโจทย์และครอบคลุมการทำงานสำหรับตัวแทนได้เป็นอย่างดีและรวดเร็ว

นายอภิรักษ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ในอนาคตแอปพลิเคชัน IRIS Agent Assistant จะมีการพัฒนาให้มีความสามารถที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะรองรับการทำงานของตัวแทนฝ่าย ในการส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้แก่ลูกค้าของเรา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯที่เรามุ่งพัฒนาเทคโนโลยีโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และเปลี่ยนมุมมองของลูกค้าที่มีต่อการประกันชีวิต สำหรับแอปพลิเคชัน IRIS Agent Assistant เริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา