เลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนในฐานะที่ให้การสนับสนุนมาตลอด

0
986

1.2. 3. 4.

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 บริษัทซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด โดย “นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์” ประธานกรรมการบริหาร “คุณนพกฤษฏิ ์นิธิเลิศวิจิตร” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  “นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ”  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “ฐิติญา แสงเทศ” ผู้อานวยการฝ่ายการตลาด จัดการงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนในฐานะที่ให้การสนับสนุนมาตลอดระยะเวลา 1 ปี โดยร่วมรับประทานอาหาร (Buffet) และลุ้นรับโชคของขวัญจากผู้บริหารซัคเซสมอร์   ณ ร้านอาหารเพลิน ห้องงามเพลิน 3 วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

5. 7. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27 28. 29. 30. 31. 32. 33.IMG_2771