เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา MDRT DAY 2019 ภายใต้แนวคิด “Synchronize The Future”

0
1342

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา MDRT DAY 2019 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงินชั้นสูง(Million Dollar Round Table : MDRT ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Synchronize The Future”   

โดยได้กล่าวในตอนหนึ่งว่าปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในชีวิตของผู้คนและหลอมรวมเข้ากับการทำงานของทุกสาขาวิชาชีพกลายเป็นความท้าทายครั้งสำคัญที่เข้ามาเปลี่ยนแปลง Landscape ของทุกอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมประกันภัยนอกจากนี้การยังเผชิญกับการขับเคลื่อนไปสู่สังคมผู้มีอายุยืนยาว(Longevity Society) และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคTech Society อย่างเต็มรูปแบบจึงถือเป็นภารกิจสำคัญอย่างยิ่งของทั้งสำนักงานคปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัยรวมถึงคนกลางประกันภัยที่ต้องปรับปรุงการทำงานให้มีความทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการและช่วยกำจัด Pain Point ต่างๆของผู้เอาประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแทนประกันชีวิตซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจประกันชีวิตเนื่องจากเป็นช่องทางการขายที่ประชาชนผู้เอาประกันภัยให้ความสำคัญและให้การยอมรับมาโดยตลอดขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาและยกระดับตนเองและรักษามาตรฐานการทำงานที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นกำลังสำคัญให้กับอุตสาหกรรมประกันชีวิตของไทยต่อไป