เลขาธิการ คปภ. นำผู้บริหารและพนักงาน ร่วมทำบุญตักบาตร กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นพนักงานที่ดี และลงนามถวายพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

0
213

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงาน คปภ. ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(เลขาธิการคปภ.) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานสำนักงาน คปภ. ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 10 รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา

ในโอกาสนี้เลขาธิการคปภ. เป็นประธานกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นพนักงานที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป

ต่อจากนั้นเลขาธิการคปภ. และคณะผู้บริหารสำนักงานคปภ. ได้ลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้