เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมอบนโยบาย

0
606

     

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มอบหมายให้ นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจที่เข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือมีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่ โดยมีวาระข้อสั่งการของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ประธานคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 253/2560 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2560 และวาระเพื่อพิจารณาหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจที่เข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือมีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่

     

    

ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมประชุมหารือ ประกอบด้วย สำนักงานเศรษฐกิจการ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกั[อาชญากรรมทางเทคโนโลยี กองบังคับการปราบปรามสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) กรมสรรพากร และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้นำเสนอถึงอำนาจหน้าที่และผลการดำเนินการเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนหรือมีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่ ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )