เริ่มแล้ว! เพอร์เฟคไลฟ์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร 1 – Unity Course รุ่นที่ 10  ระหว่างวันที่ 17-18 ส.ค.2562

0
147

เริ่มแล้ว!  บริษัท เพอร์เฟคไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัดจัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตร 1 – Unity Course รุ่นที่ 10  ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ณ ธาริดาแกรนด์วิว รีสอร์ท จ.นครนายก อย่างอบอุ่น คับคั่ง ด้วยหมู่มวลมหาสมาชิกและแม่ทีมที่เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง