เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดกิจกรรม “Health Talk” ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพครบวงจร สำหรับพี่น้องมุสลิม

0
359

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย เมืองไทยตะกาฟุล ร่วมผนึกกำลังกับพันธมิตรด้านสุขภาพ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดกิจกรรม “Health Talk” เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพและความก้าวหน้าด้านวิทยาการทางการแพทย์ พร้อมการวางแผนด้านประกันชีวิตและความคุ้มครองสุขภาพ สำหรับพี่น้องมุสลิมอย่างครบวงจร ภายใต้ชื่องาน “Premier Health Care for Muslims”

โดยมี นายดาเนียล คาสเนอร์ Chief Transformation Officer โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมตอกย้ำความพร้อมในการรองรับผู้ป่วย ทุกเชื้อชาติทุกศาสนา อีกทั้งสร้างความมั่นใจ ชูศักยภาพความเป็นเลิศด้านการแพทย์ ด้วยการเป็นโรงพยาบาลอันดับ 1 ของไทย และติดอันดับ 250 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก 3 ปีซ้อน จาก Newsweek

ขณะที่ อาจารย์อรุณ บุญชม ประธานคณะกรรมการเมืองไทยชารีอะห์และประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน พร้อมกล่าวถึงรายละเอียดและความสำคัญด้านธุรกรรม ตะกาฟุล ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ “Elite Health สำหรับพี่น้องมุสลิม” โดย นพ.วุฒิวงศ์ สมบุญเรืองศรี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมการเสวนา “แนะนำนวัตกรรมการรักษาโรคหัวใจ มะเร็ง และการรักษาแบบองค์รวม มาตรฐานบำรุงราษฎร์” โดย นพ.สุรสิทธิ์ อิสสระชัย แพทย์ผู้ชำนาญการอายุรศาสตร์ โลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา รศ.นพ.สุวัจชัย พรรัตนรังสี แพทย์ผู้ชำนาญการอายุรศาสตร์โรคหัวใจ และ นพ.กษิดิษ ศรีสง่า แพทย์ผู้ชำนาญการศัลยศาสตร์ทั่วไป พร้อมด้วย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน คณะกรรมการเมืองไทยชารีอะห์ ร่วมในงาน โดยงานจัดขึ้น ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ยังได้จัดกิจกรรมพาเยี่ยมชมศูนย์ตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ที่มอบบริการระดับพรีเมียมสำหรับทุกช่วงวัย ด้วยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกันที่มีประสบการณ์สูง และแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์วัยยุวัฒน์ (anti-aging medicine) ด้วยโปรแกรมตรวจคัดกรองโรคและปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล ที่สำคัญ บำรุงราษฎร์มีห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการทดสอบ ผลการทดสอบที่แม่นยำและรวดเร็ว ด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะทาง โดยนอกจากนี้ยังเยี่ยมชมจุดลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ และห้องพักผู้ป่วยที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อให้ผู้ป่วยเลือกพักได้ตามความต้องการ พร้อมสร้างความมั่นใจสำหรับ กลุ่มผู้ป่วยพี่น้องมุสลิม ด้วยทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่มุสลิมกว่า 300 คน

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของเมืองไทยประกันชีวิตที่ให้ความสำคัญกับการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ครอบคลุม ทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญต่อพี่น้องมุสลิม ในการเข้าถึงแบบประกันชีวิตที่หลากหลายในรูปแบบที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม จึงจัดตั้งโครงการเมืองไทยตะกาฟุลขึ้น โดยมีคณะกรรมการเมืองไทยชารีอะห์ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา เพื่อให้พี่น้องมุสลิมได้เกิดความมั่นใจที่จะมาใช้บริการเมืองไทยตะกาฟุลอย่างเต็มภาคภูมิ

ปัจจุบันเมืองไทยตะกาฟุลมีแบบตะกาฟุลหลากหลายที่ครอบคลุมทุกความต้องการและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ พี่น้องมุสลิม ไม่ว่าจะเป็นการออมทั้งระยะสั้น กลาง ยาว ไม่ว่าจะเป็นออมเพื่อฮัจญ์หรือเพื่ออนาคต แบบตะกาฟุล ออมทรัพย์ จะช่วยวางแผนการออมอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีแบบตะกาฟุล ที่ช่วยวางแผนทางการเงินระยะยาวเพื่อสร้างหลักประกันให้ตนเองและครอบครัว รวมถึงกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ พี่น้องมุสลิมก็สามารถวางใจให้เมืองไทยตะกาฟุลเข้ามาช่วยดูแลเพื่อบรรเทาภาระทางการเงินที่อาจเกิดกับตนเองและครอบครัวได้