เมืองไทยประกันชีวิต ชูวิสัยทัศน์ การเป็นองค์กรแห่งอนาคต ใช้เทคโนโลยีเร่งขับเคลื่อนธุรกิจ

0
807

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL บริษัทประกันชีวิตระดับแนวหน้าในภูมิภาคที่มีความแข็งแกร่งทั้งด้านการเงิน ภาพลักษณ์องค์กร และมีระบบการบริหารความเสี่ยงระดับมาตรฐานสากล เผยวิสัยทัศน์ด้านไอที ซึ่งเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสู่ความเป็นองค์กรแห่งอนาคต วางใจใช้ระบบวางแผนการใช้ทรัพยากรขององค์กร (ERP) บนระบบคลาวด์ และ ระบบการบริหารการจัดการประสิทธิภาพขององค์กร (EPM) บนระบบคลาวด์ ของออราเคิล

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือกับโลกอนาคต ซึ่งปัจจัยแวดล้อมจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงได้เตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย และสอดรับกับโลกยุคใหม่ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 สัญญาประกันภัย (IFRS 17) ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้า

ล่าสุด เมืองไทยประกันชีวิต ได้ร่วมมือกับ ออราเคิล ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีคลาวด์โซลูชั่นที่ทันสมัยและใช้งานในระดับองค์กร พัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีให้พร้อมรับโลกยุคดิจิทัล ด้วยการเลือกใช้ Oracle ERP Cloud และ Oracle EPM Cloud  ที่จะมาช่วยสนับสนุนให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

“บริษัทฯ ยังคงเดินหน้านโยบาย “Customers @ the Heart” ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคซึ่งมีความหลากหลายได้อย่างเข้าใจและเข้าถึง ผ่านนวัตกรรมด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และเพื่อตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างตรงจุด เราจึงต้องมีการพัฒนาระบบต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้ธุรกิจสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง  สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่เปลี่ยนไป

โดยการพัฒนาระบบในครั้งนี้ยังรวมถึงการพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวางแผนและเครื่องมือในการบริหารจัดการทางการเงินซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่บริษัทให้ความสำคัญ เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมถึงการบริหารต้นทุนในการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพิ่มความคล่องตัว ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ท้าทาย รองรับการเติบโตและการแข่งขันทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี” นายสาระ กล่าว

จากรายงาน Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large and Global Enterprises ประจำปี 2561 ของการ์ทเนอร์ ระบุว่า ออราเคิล (Oracle ERP Cloud) เป็นผู้นำในกลุ่มนี้[1]อ้างอิงตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น ความครอบคลุมและความสามารถของฟังก์ชั่นการทำงานของโซลูชั่น รวมถึงการที่โซลูชั่นนี้มีระบบวิเคราะห์และระบบการรายงานพร้อมใช้งาน

นายลาร์ เฟเอสท์ หัวหน้าฝ่ายแอปพลิเคชั่น ออราเคิล ประเทศไทย กล่าวว่า “ออราเคิลยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความเชื่อมั่นจากเมืองไทยประกันชีวิตในการใช้ Oracle Cloud Applications for ERP and EPM ซึ่งแพลตฟอร์มเพียงแพลตฟอร์มเดียวนี้ จะมอบระบบการวางแผนและการบริหารจัดการทางการเงินแบบครบวงจรบนบนระบบคลาวด์ กระบวนการด้านการเงินที่ทำงานบนระบบ   คลาวด์จะช่วยให้เมืองไทยประกันชีวิตมีความยืดหยุ่นในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานต่างๆ  เข้าถึงและมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของข้อมูล และควบคุมด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ฝ่ายบริหารทุกฝ่ายได้รับรู้รับทราบข้อมูลได้ง่ายและตลอดเวลา ซึ่งเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจให้ได้รวดเร็ว”

[1] Source: Gartner, Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large and Global Enterprises, John E. Van Decker et al, 29 May 2018 : https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-506993J&ct=180516&st=sb

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner’s research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.