เปิดรับสมัครแล้ว! เวทีประกวด “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0
1155

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครให้นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562 แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยแบ่งประเภทการแข่งขันเป็น “การแข่งขันอ่านฟังเสียง” และ “การประกวดมารยาทไทย” เปิดรับสมัคร 5 ระดับชั้น คือ ระดับประถมต้น ประถมปลาย มัธยมต้น มัธยมปลายและ ปวช. และอุดมศึกษาและ ปวส. โดยจะจัดแข่งขันรอบคัดเลือกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคใต้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ภาคเหนือที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคกลางและกรุงเทพฯ และรอบชิงชนะเลิศที่ธนาคารธนชาต สำนักสวนมะลิ กรุงเทพฯ พร้อมมี “การประกวดมารยาทไทยสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน” และ “การแข่งขันอ่านฟังเสียงสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น” เปิดรับสมัคร 2 ระดับชั้น คือ ประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) และมัธยมศึกษา (ม.1 -ม.6) โดยจะจัดแข่งขันรอบคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันจากทุกภาคและรอบชิงชนะเลิศที่ธนาคารธนชาต สำนักสวนมะลิ กรุงเทพฯ ซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา

สถาบันที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 06-2070-0088, 06-2070-0099 และโทรสารหมายเลข 0-2101-6789 หรือดูตารางการรับสมัครและการแข่งขันเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.thanachartcsr.com/thaiculture