. เปิดตัว 29 วิทยากรคนไทย ?? บนเวทีโลก คุณวุฒิระดับสากล งาน “MDRT Annual Meeting 2022 in Boston” วันที่ 26-29 มิถุนายน 2565″คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก”

0
1045

?ขอแสดงความยินดีกับ วิทยากร “คนไทยคนแรก” ที่ได้รับเชิญแบ่งปันวิชาการ บนเวที Main Platform Speakers

“ คุณพรประภา สุกรีภิรมย์ ” ตำแหน่ง Global Council 2021-2022 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความภาคภูมิใจของธุรกิจประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินของเรา

ปีนี้ วิทยากรคนไทย ที่ได้ขึ้นแบ่งปันวิชาการ มีถึง 29 ท่าน โดยแบ่งเป็น
✅️ เวที Main Platform เป็นเวทีใหญ่ในการประชุมซึ่งมีตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินที่ได้รับคัดเลือกจากทั่วทุกมุมโลก
คุณพรประภา สุกรีภิรมย์ Global Council 2021-2022 สมาชิก Life member (COT 7 ปี / MDRT 7 ปี)
– วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 9.23 น. (Boston time) ในหัวข้อ : 4 Steps of Successful Clients Seminar

✅️ เวที Focus Session Speakers จำนวน 11 ท่าน ดูแลโดยคุณลาวัณย์ วาริชนันท์ (Focus Session Assistant Chair) และ คุณเพราพรรณ วัชรกาฬ (Captain Focus Session)
– คุณรัชชานนท์ พรกระจ่าง
– คุณขจรศักย์ ไคร้วาณิชย์
– คุณบุศรา ถิระโชติกุล
– คุณปรียานันท์ วัชระเรืองชัย
– คุณมัทนา กลิ่นสักโก
– คุณฉัตรกุล นาคกาญจน์กร
– คุณรัฐพร สังคนนท์
– คุณณัฏฐ์ ศุภณัฐกุลนันท์
– คุณจุฑามาศ ยอวิทยา
– คุณปณิธาน แสงมณีธรรม
– คุณณฐมน ไตรอุโภค

✅️ เวที Connextion Zone Speakers จำนวน 16 ท่าน ดูแลโดยคุณรมิดา อรรถชินภัทร (Captain Connextion Zone)
– คุณพรนภา ครุฑะสูต
– คุณธนพรรณ สถิรวาณิช
– คุณวริกา โชติวิท
– คุณกิตติวัฒน์ พสิษฐ์พงศกร
– คุณกรัณยกร ถนอมทรัพย์
– คุณณัฐนิชา ทับทอง
– คุณณัฏฐา ติชะวาณิชย์
– คุณวรรณวิมล หมอกมาก
– คุณศรัณย์ สุจันทรา
– คุณปิยฉัตร มะสุวรรณ
– คุณนิธิภา สุขวารี
– คุณภัทรกร รัตนภิรมย์
– คุณวรัญณภรณ์ ศิริคันธานนท์
– คุณสกา เวชมงคลกร
– คุณชวินนุช อัศวธีระนันท์
– คุณวิรัจฉรา ศรีสุข

เชิญชวน ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ที่เดินทางไปร่วม สัมมนา MDRT Annual Meeting in Boston’ 2022
วันที่ 26-29 มิถุนายน 2565

อย่าลืม!! ให้กำลังใจเกาะขอบเวทีพร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ความรู้ นำมาปรับใช้กับตนเองเเละทีมงาน

นอกเหนือจากวิทยากรคนไทยแล้ว ยังมีความรู้อีกมากมายจากวิทยากรหลากหลายประเทศทั่วโลกที่มาสลับสับเปลี่ยนขึ้นเวทีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

MDRT เครื่องหมายคุณภาพของคนเต็มคน (Whole Life Concept) เรียนรู้ ลงมือ สำเร็จ เเละต้องเเบ่งปัน
อีกก้าวของตัวแทนมืออาชีพ คุณวุฒิสากลระดับโลก
แล้วพบกันที่ MDRT Annual Meeting ?? นะคะ

ติดตามได้ทาง
FB : MDRT THAILAND
Line : MDRT THAILAND

#Bostonconventionandexhibition center
#MDRTThailand
#MDRTThailandConnect
#MDRTAM2022
#MDRTTHAILANDCOMMITTEECHAIRS
#COMMITTEECHAIRS