เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ Journeys by BKI เชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ

0
258

 กรุงเทพประกันภัย เปิดตัวแอปพลิเคชันล่าสุดสำหรับทุกไลฟ์สไตล์เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ชีวิตที่ดีขึ้น อีกหนึ่งนวัตกรรมประกันภัยที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล

      ดร.อภิสิทธิ์  อนันตนาถรัตน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุด Journeys by BKI ที่นำเทคโนโลยี AI มาใช้เรียนรู้กิจวัตรประจำวันเพื่อสะท้อนออกมาเป็นไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งาน พร้อมกับนำเสนอข้อมูลข่าวสาร

ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานเฉพาะบุคคล ภายใต้คอนเซ็ปต์ เชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ

แอปพลิเคชัน Journeys by BKI จะใช้ข้อมูลจาก Mobile Sensor ของสมาร์ตโฟนเพื่อการรับรู้พฤติกรรมของผู้ใช้งานว่ามีกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลาอย่างไร เปรียบเสมือนมีเลขาส่วนตัวนำข้อมูลผ่านเทคโนโลยี AI เพื่อเรียนรู้ในด้านต่างๆ อาทิ การใช้เวลาในที่ทำงาน การออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ กิจกรรมที่สนใจ และรูปแบบการเดินทาง รวมไปถึงการประเมินความปลอดภัยในการขับขี่ยานยนต์ เพื่อนำไปจัดกลุ่มไลฟ์สไตล์ (Segment) ของแต่ละบุคคล และหลังจากนั้นแอปพลิเคชันจะให้คำแนะนำและข้อมูลข่าวสารต่างๆ แบบเฉพาะบุคคล (Personalized Content) ที่จะช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงด้านต่างๆ ลง เพิ่มคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น เน้นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานมากที่สุด โดยลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน Journeys by BKI สามารถรับบริการจากศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (Auto Assistant) โดยใช้บริการได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เช่น บริการเปลี่ยนยางอะไหล่ บริการต่อพ่วงแบตเตอรี่ เป็นต้น  รวมไปถึงยังมีการบริการให้คำปรึกษาทางการแพทย์เบื้องต้น (Medical Advice) เช่น ให้คำปรึกษาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามอาการ และช่วยเรียกรถพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

นอกจากนี้ แอปพลิเคชัน Journeys by BKI ยังมีกิจกรรมและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้แก่ผู้ใช้งาน

ได้ร่วมสนุก เช่น ระบบ Challenges ที่เป็นภารกิจรูปแบบต่างๆ ให้ผู้ใช้งานได้ลองทำกิจกรรม เช่น การวิ่งออกกำลังกาย 10 นาที หรือการขับขี่ยานยนต์อย่างปลอดภัยเพื่อสะสมคะแนนหากทำภารกิจนั้นสำเร็จ รวมไปถึงการให้รางวัลและสิทธิประโยชน์พิเศษเพื่อใช้เป็นส่วนลดในร้านค้าและบริการต่างๆ จากพาร์ตเนอร์ผู้ให้บริการชั้นนำ  ตลอดจนสิทธิพิเศษส่วนลดเบี้ยประกันภัยเฉพาะบุคคลจากกรุงเทพประกันภัย (Personalized

Insurance Premium Discount) ที่เสนอให้พร้อมกับเสนอแผนประกันภัยที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานแต่ละบุคคลอีกด้วย

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน Journeys by BKI ดังกล่าวนี้ เพื่อเน้นย้ำความเป็น Lifestyle Insurance  ที่เพิ่มความหลากหลายให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัลที่มีพฤติกรรม
เฉพาะบุคคลที่แตกต่างกัน และอาจยังไม่มีความเข้าใจหรือไม่มีแผนที่จะทำประกันภัยแบบที่เหมาะสมกับตนเองมาก่อน โดย Journeys by BKI จะใช้ Content ในการสร้างการสื่อสารแบบรายบุคคลเพื่อให้เกิดการ
รับรู้ถึงพฤติกรรม และนำเกร็ดความรู้ที่เป็นประโยชน์มาปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการออกแบบแผนประกันภัยรายบุคคลด้วยตนเอง และจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของ
Customer Engagement ที่มีความแตกต่างและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

แอปพลิเคชัน Journeys by BKI เปิดให้ลูกค้าและบุคคลที่สนใจเข้าใช้งานแบบไม่มีค่าบริการใดๆ
ได้แล้ววันนี้  โดยสามารถใช้งานได้กับสมาร์ตโฟนทั้งระบบ iOS และ Android  ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ journeys.bangkokinsurance.com  ซึ่งบริษัทฯ คาดหวังว่า Journeys by BKI จะเป็นอีกหนึ่งการบริการที่สามารถเข้าถึงและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

                                        ………………………………………….

 

ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
สำนักบริหารภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร โทร. 0 2285 8581-9

 สุธิดา มลิลา,  วัลภา สมสุข,
บุษกร โกศลศิริลักษณ์, วิชุดา จรูญรัตนกุล,
ชมพูนุท คารวมิตร, ปิริญา โลศิริ