เปิดตัวหนังสือ ธนบัตรไทย รัชกาลที่ 4 – รัชกาลที่ 8

0
910

     

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด  (มหาชน) และ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA Bangkok) เป็นประธานจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “ธนบัตรไทย รัชกาลที่ 4 –รัชกาลที่ 8” ปฐมบทของชุดหนังสือที่เจาะลึกวิวัฒนาการเงินกระดาษไทยฉบับแรกที่ก่อเกิดเป็นต้นแบบของธนบัตรไทย เล่มประวัติศาสตร์การเงินและการคลังในยุคต้นรัตนโกสินทร์ สะท้อนถึงความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจของไทย ควรค่ากับการค้นคว้าด้านการสะสมธนบัตรไทยแก่นักสะสมธนบัตรรุ่นหลัง โดยงานแถลงข่าวจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. – 16.00 น. ณ ลานเอเทรี่ยม ชั้น G พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA Bangkok) ถนนวิภาวดีรังสิต