เปิดตัวประกันภัย 3 โรคกวนใจ

0
511

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI พัฒนากรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพใหม่ คุ้มครอง 3 กลุ่มโรคที่สามารถเกิดขึ้นกับทุกคนทุกช่วงวัย ด้วยประกันภัย 3 โรคกวนใจ ที่ให้ความคุ้มครองกรณีเป็นผู้ป่วยในจากการเจ็บป่วยจากโรค ได้แก่ 1.โรคไข้หวัดใหญ่ 2.โรคมือ เท้า ปาก และ 3.โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้สมองอักเสบ เจ อี โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา และโรคไข้มาลาเรียหรือโรคไข้จับสั่น โดยมีความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัย ดังนี้

ประกันภัย 3 โรคกวนใจ ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย อายุตั้งแต่ 0 70 ปี และต่ออายุกรมธรรม์ได้จนถึงอายุ 100 ปี รวมถึงผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้สูงสุด 2 ฉบับ

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่กรุงเทพประกันภัยได้ที่โทร. 0 2285 8888 หรือสาขากรุงเทพประกันภัยทั่วทุกภูมิภาค หรือ BKI Care Station จุดบริการประกันภัยในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ