เบทาโกร เคจ ฟรี ไข่เพื่อสุขภาพจากแม่ไก่อารมณ์ดี เลี้ยงแบบอิสระ ยกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์

0
471

เบทาโกร ชวนคนไทยบริโภคไข่ไก่ BETAGRO Cage Free Eggs ที่มาจากฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่นอกกรง ด้วยระบบ เคจ ฟรี (Cage Free) ยกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ แม่ไก่ในฟาร์มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลดีต่อคุณภาพไข่ไก่และส่งต่อสุขภาพที่ดีสู่ผู้บริโภค

นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 50 ปีในการดำเนินธุรกิจ เครือเบทาโกรให้ความสำคัญเรื่อง “คุณภาพ” ของผลิตภัณฑ์ผ่านระบบการจัดการคุณภาพ Betagro Quality Management 24/7 (BQM 24/7) ดำเนินการตรวจติดตามและควบคุมมาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับสากลอย่างเคร่งครัดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยระบบ e-Traceability เพื่อให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอน ได้มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยครบทุกองค์ประกอบ ซึ่งหนึ่งในหัวใจสำคัญของระบบการจัดการคุณภาพดังกล่าว คือ หลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ให้สัตว์ได้รับการเลี้ยงและดูแลในสภาวะที่เหมาะสม มีสุขอนามัย หรือ “ความสุขกาย สบายใจของสัตว์” ตามหลัก 5 ประการ (Five Freedoms) ได้แก่ กินอิ่มสารอาหารครบถ้วน มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง เลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่ดีมีอิสระในการเคลื่อนไหว อารมณ์ดีไม่เครียด และได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ

“เบทาโกร ให้ความสำคัญเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ และความปลอดภัยในการบริโภคของลูกค้า เราตระหนักดีว่า  สัตว์ในฟาร์มที่ได้รับการเลี้ยงแบบ เคจ ฟรี (Cage Free) หรือเลี้ยงแบบนอกกรง จะทำให้แม่ไก่ไข่เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระมากขึ้นกว่าการเลี้ยงจำกัดพื้นที่แบบยืนกรง รูปแบบการเลี้ยงอยู่ในโรงเรือนระบบปิดขนาดใหญ่ที่ควบคุมสุขลักษณะและภาวะปลอดเชื้อตลอดเวลา มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity System) นอกจากนี้ ยังมีรัง (nest) ให้ออกไข่ มีคอน (perch) สำหรับเกาะ ทำให้แม่ไก่ไข่สามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้มากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้ไข่ไก่มีคุณค่าทางสารอาหารสูง ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ และมากกว่านั้นคือใส่ใจถึงที่มาของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม” นายวสิษฐ กล่าว

          

เครือเบทาโกร มีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมเรื่องสวัสดิภาพสัตว์อย่างต่อเนื่อง ด้วยการริเริ่มหลากหลายโครงการที่ยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงและการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีคุณธรรม ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต และสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ ในปีพ.ศ.2558 ร่วมมือกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) เป็นรายแรกในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก เพื่อยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ รวมถึงสุขภาพสัตว์ที่เกี่ยวข้องในการผลิต ได้แก่ สุกรและสัตว์ปีก  ปีพ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ประกาศยกเลิกการเลี้ยงแม่สุกรแบบยืนซองภายหลังคลอดและซองคลอดเป็นรายแรกในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเปลี่ยนมาเป็นระบบการเลี้ยงแบบรวมกลุ่มและคอกคลอดภายในปีพ.ศ.2570 และล่าสุดปีพ.ศ.2561 นี้ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ BETAGRO Cage Free Eggs สู่ผู้บริโภค

BETAGRO Cage Free Eggs มีจำหน่ายแล้วที่ Tops Market, Central Food Hall, Tops Super Store, Home Fresh Mart, Gourmet market, Villa market และ BETAGRO Deli ทุกสาขา