เนเชอรัล เบฟ เน็ตเวิร์ค เดินเครื่องจัด “P80 โรดโชว์ สัญจร จังหวัดเชียงใหม่

0
1061

วันที่ 4 สิงหาคม 2562 : เนเชอรัล เบฟ เน็ตเวิร์ค เดินเครื่องจัด “P80 โรดโชว์ สัญจร จังหวัดเชียงใหม่ (P80 Road Show Chiang Mai) เพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ ได้รับการตอบรับดีมาก ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส ศูนย์ประชุมนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่