“เทรนด์สุขภาพยุค 4.0”

0
3751

ปัจจุบันทั่วโลกกำลังตื่นตัวกับกระแสรักสุขภาพ ทำให้ธุรกิจบริการด้านสุขภาพและความงามต่างๆ มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจด้านสุขภาพ หรือ “Health Care” กำลังเป็นที่นิยมและได้รับความสนใจในปัจจุบัน
นายนิติพงศ์ ศิวพรเสถียร ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท โมรินดา เวิร์ลไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด และกรรมการสมาคมขายตรงไทย ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ มีทรรศนะต่อเทรนด์สุขภาพยุค 4.0 ว่า อย่างแรก ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aged Society) ในอีก 5-10 ปีข้างหน้า เมื่อผู้คนอายุมากขึ้น ปัญหาที่ตามมาคือ เรื่องเจ็บป่วย ในขณะที่กำลังคนด้านการแพทย์มีปัญหาเรื่องการกระจายของแพทย์ระหว่างพื้นที่เมืองกับชนบท ทำให้ประชาชนได้รับบริการไม่ทั่วถึง คนในยุคนี้จึงหันมาใส่ใจดูแลตัวเองมากขึ้น เรียนรู้และหาวิธีป้องกัน ชะลอความเสื่อม และอยากสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นสินค้าจำพวก “แอนไทเอจจิ้ง” ชะลอวัย จึงได้รับความนิยมและได้รับการตอบรับที่ดีในปัจจุบัน และคาดว่ามีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ

อย่างที่สอง คนให้ความสนใจต่อสินค้าที่ผลิตขึ้นจากธรรมชาติมากขึ้น คำยอดฮิตในปัจจุบันเห็นทีจะไม่พ้น อาหารคลีน อาหารไม่ปรุงแต่งสารเคมี เป็นต้น หากลองสังเกตไม่ว่าคุณเดินไปไหนทุกที่ล้วนแล้วแต่มีสินค้าจำพวกนี้ หรือแม้แต่ของใช้ ก็ต้องเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นจากวัตถุดิบธรรมชาติ สมุนไพร ออร์แกนิค เป็นต้น จะเห็นว่าปัจจุบันคนอยากใกล้ธรรมชาติมากขึ้น รู้สึกปลอดภัยเมื่อได้ใช้ของจากธรรมชาติ ดังนั้นแล้วสินค้าที่มีพื้นฐานการผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติจึงได้เปรียบและเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ยังคงได้รับความสนใจต่อไปอย่างแน่นอน

สุดท้าย งานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ คือสิ่งสำคัญสำหรับสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพ ผู้บริโภคปัจจุบันค้นหาข้อมูล มีความรู้และมีเหตุผลในการซื้อสินค้า ยิ่งโดยเฉพาะสินค้าเพื่อสุขภาพ คนใช้เหตุผลในการซื้อ หากสินค้านั้นๆ มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือรองรับ ย่อมได้เปรียบและได้รับการตอบรับดีกว่าสินค้าที่ทำการตลาดเชิงอีโมชั่นนอล