เตรียมตัวให้พร้อม!! THE SUCCESS #20 LEADING CHANGE การนำสู่การเปลี่ยนแปลง 2022

0
521

เส้นทางแห่งความสำเร็จมีจุดเริ่มต้นและจุดเส้นชัย

หากคุณได้เริ่มต้นอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งแรงปรารถนาและแนวทาง
ก็จะมีโอกาสพบความสำเร็จที่มากกว่า

และนี่คืองานสัมมนาที่จัดขึ้นมาเพื่อคุณที่ต้องการความสำเร็จโดยเฉพาะ …. พบ 2 ผู้ก่อตั้ง
• นายแพทย์ สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
• CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร
และเหล่าผู้นำต้นแบบ

ในงานสัมมนาที่ยิ่งใหญ่ระดับเอเชียพร้อมกัน 7 ประเทศ ในรูปแบบ Live Virtual Event
ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564
เวลา 13.00 – 18.00 น.

🚩สั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ หรือ Successmore สาขาทั่วประเทศ
www.successmore.com
Call Center 02-511-5951

#Thesuccess
#Successmore
#Successvirtualseminar