เดอะสตาร์ริชชี ประกาศจุดยืนชูธงชัดเจน

0
532

บริษัท เดอะสตาร์ริชชี จำกัด ประกาศจุดยืนชูธงชัดเจน ธุรกิจเครือข่ายขนานแท้ ที่ให้โอกาสทางธุรกิจแบบเท่าเทียมกัน ภายใต้กฏจรรยาบรรณเดียวกัน แผนการตลาดเดียวกัน สินค้าราคาเดียวกัน และบริหารงานภายใต้จริยธรรมทางธุรกิจในกฏกติกาเดียวกัน

ประกาศ….!!!
นักธุรกิจท่านใด ละเมิดกฏกติกาของบริษัทในการนำสินค้าไปโพสต์จัดจำหน่ายในช่องทาง Market place ต่างๆ เช่น ชอปปี้ ลาซาด้า หรือช่องทางอื่นๆ อันถือเป็นการเอาเปรียบนักธุรกิจรายอื่น และเป็นการฝ่าฝืนกฏระเบียบของบริษัท บริษัทจึงต้องดำเนินการตามกฏระเบียบคือ ยกเลิกการเป็นนักธุรกิจ และเมื่อพ้นสภาพการเป็นนักธุรกิจแล้วบริษัทจะไม่อนุญาตให้กลับมาสมัครเป็นนักธุรกิจได้อีกตลอดไป พร้อมทั้งมีโทษปรับเป็นจำนวนเงิน 10 เท่าของราคาสินค้าและจำนวนสินค้าที่ได้ละเมิดกฏกติกาของบริษัทด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ ดร.กิตติศักดิ์ วงศ์ทิพย์พันธ์

ประธานกรรมการบริหารบริษัทเดอะสตาร์ริชชี จำกัด