เชิญพี่น้อง CCI ร่วมเสวนาวิชาการเพื่อสุขภาพอันเป็นเลิศ

0
1952

 

ซีซีไอ ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเสวนาวิชาการ เรื่องทิศทางการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลนีอุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์ท้องถิ่นในยุค 4.0 มุมมองจากภาคธุรกิจ ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้

วันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย.พบกับ ภญ.รุ่งฟ้า เอกภพ วศิน ที่กรุงเทพฯ

วันจันทร์ ที่ 17 มิ.ย. พบดร.ณสพน โพธิ์วิจิตรได้ที่ จ.สระแก้ว

ส่วนวันพุธที่19 พบดร. ณสพน โพธิ์วิจิตร ได้อีกครั้ง ณ พุทธวิชชาลัย บรรยายพิเศษให้มหาลัยร่วมกับนักธุรกิจใหญ่และคณาจารย์ ก่อนจะเดินทางกลับเชียงใหม่ตอนเย็นวันพุธ

เชิญพี่น้อง CCI ร่วมเสวนาวิชาการเพื่อสุขภาพอันเป็นเลิศกับดร.ได้ตามที่ท่านสะดวก