เฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ 2019

0
192

นางมณีสุดา ศิลาอ่อน (ที่สามจากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท นำขนมไหว้พระจันทร์ยักษ์ไส้ทุเรียนหมอนทอง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร น้ำหนักรวม 125 กิโลกรัม ลวดลายหงษ์คู่มังกร ซึ่งสื่อถึงพลังอำนาจ และความสุขในชีวิตครอบครัวที่เต็มไปด้วยความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรือง ไปร่วมงานร่วมงานกิจกรรมประเพณีสืบสานวัฒนธรรมวันไหว้พระจันทร์ ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โดยมี นางขจีรัตน์ เจนาคม (กลาง) ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย (ที่สองจากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ และนายวสันต์ บุญหมื่นไวย์ (ที่สองจากขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ เป็นประธานในพิธี เมื่อเร็วๆ นี้