เจอเนสส์ฯ ร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้ชาวบ้านโคกเลาะ จ.อำนาจเจริญ

0
1270

thumbnail_บ้านโคกเลาะ ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

“ลาวัณย์ เวทประเสริฐวงศ์” ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา พร้อมตัวแทนพนักงานและนักธุรกิจอิสระ บริษัท เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรม JKIDS DAY เพื่อสมทบทุนมอบปัจจัยการผลิตอาหารตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยมอบพันธุ์พืช-ผัก และปศุสัตว์ อาทิ ไก่ไข่ ปลาดุก สำหรับการเพาะเลี้ยงในครัวเรือนให้แก่เยาวชนและครอบครัวที่อยู่ในโครงการ คลังอาหารในครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือด้านชีวิตความเป็นอยู่และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ บ้านโคกเลาะ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ให้สามารถพึ่งพิงตัวเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักพันธกิจของโครงการ เจอเนสส์ คิดส์ เมื่อเร็วๆ นี้