เจอเนสส์ฯ ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดีกว่า

0
1267

ลาวัณย์ เวทประเสริฐวงศ์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา พร้อมตัวแทนพนักงานและนักธุรกิจอิสระ บริษัท เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมตอบแทนสังคมและช่วยเหลือเยาวชน ผ่านการสมทบทุนเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร ห้องน้ำ ตลอดจนโรงอาหารของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของน้องๆ รวมถึงมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่สำคัญ และพันธุ์สัตว์ – พันธุ์พืชสำหรับการเพาะเลี้ยงในครัวเรือนในโครงการคลังอาหารในครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือด้านชีวิตความเป็นอยู่และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนใน 5 พื้นที่ ไก้แก่ โรงเรียนวัดการ้อง จ.สิงห์บุรี, โรงเรียนศรีสาคร จ.สิงห์บุรี, โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร จ. ลพบุรี, โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด จ. ลพบุรี และโรงเรียนวัดทางหลวง จ.อยุธยา ให้สามารถพึ่งพิงตัวเองได้อย่างยั่งยืน ตามพันธกิจของโครงการ เจอเนสส์ คิดส์ (Jeunesse kids™) ที่ว่า One Heart One Hope One Mission  เปลี่ยนชีวิตของผู้เยาว์ที่ด้อยโอกาส ให้ประสบความสำเร็จและมีอนาคตที่สดใสต่อไป เมื่อเร็วๆ นี้