เจนเนอราลี่ รุกโค้งสุดท้ายเปิดตัวแผนประกันชีวิตใหม่ “เจน แคนเซอร์ ซูเปอร์ โพรเทคชั่น” ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

0
373

“เจนเนอราลี่” แบรนด์ประกันระดับโลก ตอกย้ำผู้นำตลาดประกันสุขภาพ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและโรคมะเร็งคุ้มครองในหนึ่งเดียว “เจน แคนเซอร์ ซูเปอร์โพรเทคชั่น(GenCancerSuperProtection) จ่ายเมื่อเป็นโรคมะเร็งทุกระยะและเสียชีวิต รวมความคุ้มครองสูงสุด 5 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือสูงถึง 15 ล้านบาท

นายกรสยาม นนทรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน (CAO)  บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เจนเนอราลี่ มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ภายใต้แนวคิด customer centric การเป็นองค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง สร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้กับการคุ้มครองโรคมะเร็ง เปิดตัวผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและโรคมะเร็งคุ้มครองในหนึ่งเดียว “เจน แคนเซอร์ ซูเปอร์ โพรเทคชั่น” ด้วยคอนเซ็ป “ตรวจเจอ อุ่นใจ จ่ายทุกระยะ คุ้มครองรวมสูงสุด 15 ล้านบาท” โดยอายุที่รับประกัน ตั้งแต่อายุ 1 เดือนถึง 65 ปี แต่คุ้มครองยาวจนถึงอายุ 85 ปี วางเป้าหมายรายได้จากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวประมาณ 100 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 1 ปี

“ปัจจุบันค่าวิชาชีพทางการแพทย์ ค่ายารักษาโรค และใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอื่นๆ เพิ่มขึ้นทุกปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากข้อมูลดังกล่าวนี้เจนเนอราลี่จึงได้นำมาเป็นข้อมูลในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือแผนประกันชีวิต “เจน แคนเซอร์ ซูเปอร์ โพรเทคชั่น” ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ด้วยการช่วยลดความเสี่ยงภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลโดยเฉพาะโรคมะเร็งที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก แผนประกันชีวิตนี้จึงตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เพราะครอบคลุมการรักษาโรคมะเร็งทุกระยะ ทั้งระยะไม่ลุกลาม และระยะลุกลาม หากตรวจเจอมะเร็งระยะลุกลาม รับเงินก้อน แล้วยังได้รับการยกเว้นชำระเบี้ยประกันหลักต่อ นอกจากนี้ในเรื่องของระยะเวลาความคุ้มครอง ยังให้ความคุ้มครองถึงอายุ 85 ปี ซึ่งถือเป็นจุดเด่นอีกด้านของแผนประกันนี้”

สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีให้เลือกทั้งหมด 4 แผนตั้งแต่ 700,000 – 3,000,000 บาท ซึ่งทุกแผนมาพร้อมกับความคุ้มครองหลัก ดังนี้

คุ้มครองชีวิต 100%

บริษัทฯจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองตามจำนวนเงินเอาประกันภัย ในกรณีเสียชีวิตในระยเวลาที่รับประกันภัย (ตลอดอายุสัญญาถึงอายุ 85 ปี)

ครอบคลุมการรักษาโรคมะเร็งทุกระยะ  รวมกันสูงสุด 4 เท่า

จ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองสูงสุด 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งระยะลุกลาม และสูงสุด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งระยะไม่ลุกลาม

เข้าใจสถานการณ์ โดยยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยหลัก หากตรวจพบโรคมะเร็งระยะลุกลาม

รับเงินคืน 100 %เมื่อครบกำหนดสัญญา

แม้ไม่เป็นมะเร็งก็ยังได้เงินคืน บริษัทฯ จะคืนเงินเต็มตามจำนวนเงินประกันภัย เมื่อครบกำหนดสัญญา (ในปีกรมธรรม์ที่มีอายุ 85 ปี)

“จากจุดเด่นของ เจน แคนเซอร์ ซูเปอร์ โพรเทคชั่น ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าหลายด้าน สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะค่าใช้จ่ายจากค่ารักษาพยาบาลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ประกอบกับเทรนด์การดูแลสุขภาพยังมีแนวโน้มที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยหนุนจากภาครัฐด้วยนโยบายกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีความคุ้มครองและการวางแผนทางการเงินเพื่อรองรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณ จะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเข้าสู่ระบบการประกันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือเป็นทิศทางที่ดี” นายกรสยาม กล่าวโดยสรุป