เคทีซีชวนพนักงานแบ่งปันสิ่งของเหลือใช้ให้ห้องได้บุญสภากาชาดไทย เพื่อเปลี่ยนเป็นรายได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

0
1216

KTC (6)

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยนางสาวธัญชนิต ทองอาจ (กลางขวา) ผู้จัดการ– ทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนมอบสิ่งของเหลือใช้ที่มีสภาพดี ซึ่งผู้บริหารและพนักงานเคทีซีร่วมกันบริจาคต่อเนื่องเป็นปีที่ 2ให้กับห้องได้บุญ ภายใต้โครงการของสภากาชาดไทย เพื่อนำไปจำหน่ายและเปลี่ยนเป็นรายได้ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนต่อไป โดยมีนางสาววรากรณ์ ปีติ (กลางซ้าย)หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เมื่อเร็วๆ นี้