เคทีซีจัดกิจกรรมปันความรู้ “CPR พลิกวิกฤตเสี้ยวนาทีชีวิต” ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยวิทยากรมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

0
443

KTC CPR

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)โดยนางพจนีย์พร ชำนาญภักดี ผู้อำนวยการ – ทรัพยากรบุคคลจัดกิจกรรมปันความรู้ CPR พลิกวิกฤตเสี้ยวนาทีชีวิต” ให้กับพนักงาน นิสิตนักศึกษาในโครงการ Learn and Earn และสื่อมวลชน รวมกว่า 80 คน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เมื่อมีวิกฤตเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วน เรียนรู้และปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิต การช่วยเหลือในภาวะสำลักและทางเดินลมหายใจอุดกั้น โดยฝึกปฏิบัติจริงร่วมกับหุ่นสมชายตามมาตรฐานสากล พร้อมรับประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายเขตภันต์จุลจิรวัฒน์ เป็นวิทยากรพิเศษ ณ “เคทีซี ป็อป” สุขุมวิท 33 เมื่อเร็วๆ นี้