เข้าร่วมประชุม IIRFA 2018

0
1352

     

ดร. จุฑาทอง จารุมิลินท เลขาธิการสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย(IPRB) และ นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้าร่วมการประชุมข้อมูลประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแห่งเอเชีย (2018 IIRFA Steering Committee Meeting)ร่วมกับ 8 ประเทศสมาชิก ซึ่งการประชุมได้เน้นถึงความสำคัญของการมีฐานข้อมูลกลางของอุตสาหกรรมประกันภัย และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเชื่อมโยงฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจประกันภัยอย่างยั่งยืน ซึ่ง IPRB มีแผนดำเนินการร่วมกับประเทศสมาชิกในปี 2562ได้แก่ ระบบคณิตศาสตร์และบัญชีมาตรฐาน IFRS 17 ซึ่งทาง Korea Insurance Development Institute (KIDI) ได้พัฒนาขึ้น และ แบบจำลองความเสี่ยงภัยพิบัติของ General Insurance Rating Organization of Japan (GIROJ) ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมประกันภัยของไทย ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนามเมื่อเร็ว ๆ นี้