เข้ารับตำแหน่ง

0
2195

     

     

ท่าน ดร.เสกข์สรร ธีระวาณิชย์ ประธานกรรมการบริษัท พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นสมัยที่ 9 และมี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นางกมนรัตน์ สิมมาคำกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยมี นายชาติชาย โฆษิตวัฒนฤกษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธาน