เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปลื้ม! แม็คโครช่วยระบายผลผลิตมากกว่า 2,714 ตันตอกย้ำนโยบายเคียงข้างเกษตรกรไทย สู้ภัยโควิด-19

0
1286

ไม่มีใครคาดคิดว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะยาวนานและส่งผลกระทบยืดเยื้อจนถึงวันนี้

เช่นเดียวกับ หนึ่งในตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอย่าง “นางจันปภัสร์ ตะถาวรวงศ์เจริญ” ผู้มีเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง หรือลูกฟาร์มกว่า 40 ราย กระจายในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์

“ในช่วงแรกๆ ที่เกิดโควิด-19 ยอมรับว่าได้รับผลกระทบมาก แต่พอโควิด-19 อยู่กับเรานานจนถึงวันนี้ ก็ได้แม็คโคร เป็นช่องทางในการระบายผลผลิตที่สำคัญและมั่นคง ช่วยเกษตรกรได้มาก”

@ “ราคาตก” ปัญหาประจำ
กับดักสำคัญ ที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งต้องเผชิญอย่างต่อเนื่องทุกปีก็คือ ปัญหาราคาตกต่ำ ที่เกิดจากหลายปัจจัยแตกต่างกัน แต่สำหรับปีนี้ ดูเหมือน “โควิด-19” จะสร้างผลกระทบซ้ำเติมหนักหน่วง

“ปัญหาราคาตกต่ำ นับได้ว่าเป็นปัญหาประจำที่พวกเราทุกคนต้องเผชิญอยู่แล้วทุกปี แต่พอมาเจอกับ สถานการณ์โควิด-19 เราต้องเจอกับปัญหาที่ใหญ่ขึ้น นั่นคือ จากเดิมที่มีช่องทางขายผ่านแม่ค้าในตลาดสด ตลาดนัด ช่องทางนี้ก็หายไป เพราะตลาดต้องปิดตัวลงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ ก็มีแม็คโคร นี่แหละ ที่เป็นช่องทางสำคัญในตอนนี้ และได้ระบายผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง”

“จันปภัสร์” บอกว่า เธอและลูกฟาร์มในเครือข่าย ส่งกุ้งขาวให้แม็คโครอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว และเมื่อมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งปี 2564 ที่แม็คโคร ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงโควิด-19 ทำให้มีช่องทางระบายผลผลิตที่สำคัญ ช่วยเกษตรกรที่เป็นลูกฟาร์มเครือข่ายให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยส่งตรง กุ้งขาวหลายขนาด ทั้งเล็ก ใหญ่ จัมโบ้ หรือกุ้งขาวในรูปแบบตาข่าย ให้กับแม็คโครสาขาต่างๆ

@ แม็คโครเคียงข้างเกษตรกรไทย สู้ภัยโควิด
ปัจจุบันแม็คโคร มีเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งรายย่อยส่งผลผลิต กุ้งขาว และกุ้งก้ามกราม กุ้งนาง ให้แม็คโครประมาณ 945 ราย จากหลายภูมิภาค ทั้งภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ในจำนวนนี้มีหลายรายที่พัฒนามาจากการเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ประสบปัญหาและเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงกับกรมการค้าภายใน จนกลายเป็นคู่ค้าสำคัญของแม็คโคร สร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน

“นางศิริพร เดชสิงห์” รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาว หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้รับผลกระทบประสบปัญหามีช่องทางระบายผลผลิตได้น้อยลง แม็คโคร จึงร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ขับเคลื่อนโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งปี 2564 สอดคล้องไปกับพันธกิจสำคัญของแม็คโคร นั่นคือ ‘โครงการแม็คโครเคียงข้างเกษตรกรไทย สู้ภัยโควิด’ แม็คโครจึงเร่งเข้ารับซื้อตรงเพื่อแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ทำให้เกษตรกรในหลายพื้นที่ได้ระบายผลผลิตมาอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ เราช่วยรับซื้อกุ้งจากเกษตรกรไปแล้ว 2,714 ตัน”

@ รวมพลังสู้โควิด
“ในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 เช่นนี้ ยังมีเกษตรกรอีกมากมายที่กำลังเดือดร้อน และต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ความร่วมมือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในหลายมิติ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย การส่งเสริมการขาย นับเป็นการรวมพลังของภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง และเกษตรกรในกลุ่มการผลิตอื่นๆ อย่างเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์ ตลาดนำการผลิต อย่างแท้จริง” นางศิริพร กล่าว