อาคเนย์ประกันภัย ชี้แจงข้อเท็จจริงค่าสินไหม กรณีรถเบนซ์ชนรถจักรยานยนต์ นักศึกษาบุรีรัมย์เสียชีวิต

0
2190

   บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมกรณีรถเบนซ์ชนกับรถจักรยานยนต์เสียชีวิตที่จังหวัดบุรีรัมย์ว่า ขณะนี้บริษัทฯ ได้เตรียมรวบรวมเอกสารหลักฐานจากพื้นที่เกิดเหตุ พร้อมผลการตรวจสอบทางวิศวกรรมเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

บริษัทฯ ขอยืนยันว่าได้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เข้าใจ และห่วงใยทุกท่านในเหตุการณ์ดังกล่าว และพร้อมดูแลทุกคนภายใต้ความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเหมาะสมเป็นที่ตั้ง