‘อัชฌา นิ่มทอง’ ทายาทรุ่น 3 พัฒนาต่อยอด ‘แปจ่อเขียว’ ร้านแม่ผ่อง สร้างคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล

0
3988

“อัชฌา  นิ่มทอง”  เจ้าของร้านแม่ผ่อง ทายานรุ่นที่ 3  สร้างมูลค่า “แปจี”  ยกระดับความอร่อย พัฒนาต่อยอดเป็“แปจ่อเขียว”  หรือ “เมล็ดถั่วอ่อนทอด”  ของดีของเด่น ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค้นคว้าปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หวังสร้างรายได้  จนเป็นสินค้า OTOP  แปจ่อเขียว  ร้านแม่ผ่อง  ขึ้นชื่อ จนได้รับความไว้วางใจให้เป็นสินค้า OTOP ขึ้นเครื่อง เสริมคุณค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญหาท้องถิ่นสู่สากล

อัชฌา เล่าว่า  ธุรกิจของฝากแม่สอด  “แม่ผ่อง”  เป็นธุรกิจครอบครัว  เริ่มตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย  ในอดีตจำหน่ายสิค้าถั่วเพียง  2 อย่าง  คือ  แปล่อ เป็นภาษาพม่า หมายถึง  “ถั่วคั่ว”   และ ถั่วลิสงคั่ว  ส่งต่อมาเป็นรุ่นของคุณแม่  คือ “แม่ผ่อง”  พัฒนาเป็น “แปจ่อ” ภาษาพม่า หมายถึง  “ถั่วทอด”  เนื่องจาก “แปล่อ”  ขั้นตอนการทำค่อนข้างยุ่งยาก การลงทุนสูง แต่ราคาขายถูกมาก ขณะที่  “แปจ่อ” ขั้นตอนการทำง่าย คัดเฉพาะเม็ดถั่วที่สวย ทำให้สร้างมูลค่า จำหน่ายได้ราคาดีขึ้น

กระทั่งสืบทอดมาสู่ทายานรุ่นที่  3  “อัชฌา”  จากร้านเล็กๆ  วางขายริมถนน  จนปี 2535  มีการขยายร้านใหญ่ขึ้น ได้นำสินค้าตระกูลถั่วต่างๆ เข้ามาจำหน่ายให้มีความหลากหลายเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าและนักท่องเที่ยว นับจากรุ่นคุณยายถึงปัจจุบันประมาณกว่า  60 ปี  ที่ยังคงดำเนินธุรกิจ พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์  “แปจ่อ  หรือ  ถั่วทอด” จนเป็นที่รู้จัก ในนามร้านของฝากจากแม่สอด ภายใต้ชื่อ  “แม่ผ่อง”

“แปจ่อ” เป็นพืชตระกูลถั่ว ที่ปลูกในตำบลท่าสายลวด ถ้ายังไม่แปรรูป  เรียกว่า “เม็ดแปจี”  ประวัติมาจากประเทศอินเดีย ผ่านทางประเทศพม่า และนำมาปลูกในประเทศไทย พื้นที่ตะแคบชายแดน ชายฝั่ง ริมแม่น้ำเหมย  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปัจจุบันมีชาวบ้านนำไปปลูกตามตำบลต่างๆ ในอำเภอแม่สอด  ได้แก่  ตำบลท่าสายลวด ตำบลแม่กาสา ตำบลแม่กื้ด  ตำบลแม่กุ ตำบลแม่เถา  ตำบลพบรัก และ หมู่บ้านเจดีย์โก๊ะ ตำบลพบรัก  เป็นการกระจายรายรายได้ สร้างแรงงาน ให้กับชุมชนเป็นอย่างมาก

อัชฌา เล่าต่อว่า  เมื่อมารุ่นที่ 3  ตนเองจึงนำมาพัฒนาต่อยอดเป็น  “แปจ่อสด”  หรือ “แปจ่อเขียว”  หมายถึง  “เมล็ดถั่วอ่อนทอด” สามารถทานเป็นของว่าง มีรส มัน เค็ม กรอบ อร่อย ไม่แข็ง  ซึ่งในภาษาพม่า  แป  หมายถึง ถั่ว ,  จ่อ หมายถึง ทอด , เขียว หมายถึง ถั่วเมล็ดอ่อน ที่ยังแก่ไม่เต็มที่ และมีสีเขียวตามธรรมชาติ   ชาวบ้าน ได้นำถั่วเมล็ดอ่อน ไปประกอบเป็นอาหาร เช่น  ผัด แกง  ซึ่งมีรสชาติอร่อยมาก จึงนำมาพัฒนาเป็นการทอด ที่เรียกว่า “แปจ่อเขียว” 

สินค้า  “แปจ่อ” มีกำลังผลิตแปรรูปประมาณ 2,000-3,000 กิโลกรัมต่อปี   ซึ่งหลังจากแปรรูปแล้ว  แปจ่อเขียว”  จำหน่ายกิโลกรัมละ 80-950 บาท , แปจ่อเขียว-ขาว กิโล 300-400 บาท  ส่วน  แปจ่อ, แปจ่อเปลือก, แปหล่อ แบ่งขายเป็นของฝาก ถุงละ  120 บาท  และ แปหว่า (ถั่วเหลือพม่า) 100 บาท  และยังมีจำหน่ายตระกูลถั่วอื่นๆ อีกมากมาย

จุดเด่นของร้านแม่ผ่อง คือ แพคเกจจิ้งสวยงาม  โดดเด่น ทันสมัยเป็นที่จดจำ  มีรสชาติอร่อย  จนมีคนติดตาม และซื้อเป็นของฝาก ที่สำคัญ  “แปจ่อเขียว”  ร้านถั่วแม่ผ่อง  ได้รับการคัดเลือกเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัดตาก ประเภทอาหาร ตามโครงการสุดยอดผลิตภัณพ์ OTOP เด่นจังหวัด เป็นเจ้าแรก  ในปีที่ผ่านมา ได้รับเครื่องหมาย อย.  และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  และปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขอเครื่องหมาย อาลาส  เพื่อต้องการนำสินค้า OTOP  แปจ่อเขียว”   ร้านถั่วแม่ผ่อง  จำหน่ายบนเครื่องการบินไทย คาดว่าจะได้รับเครื่องหมายอาลาสอีกไม่นานนี้

อัชฌา  บอกว่า  สินค้า OTOP  “แปจ่อเขียว”  ขึ้นเครื่อง  มีเงื่อนไขต่างๆ มากมาย  อาทิ  ต้องได้รับเครื่องหมาย อย.  ต้องมีเครื่องหมายอาลาส และต้องมีโรงเรือนที่มีมาตรฐาน   ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอุตสาหกรรมจังหวัด และกรมการพัฒนาชุมชนจังหวัด และพาณิชย์จังหวัด ค่อยให้การสนับสนุนแนะนำแหล่งเงินทุน  จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ  SME D Bank  ในโครงการประชารัฐฯ  สินเชื่อ  1 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงเรือนให้มีมาตรฐาน  ในการต่อยอดธุรกิจให้ตรงกับความต้องการของการบินไทยได้อย่างสำเร็จ

“คาดว่าหลังจากได้รับเครื่องหมาย อาลาส แล้ว การบินไทยจะสั่งลอดแรกจำนวน 50,000 ซอง น้ำหนัก 15 กรัม ซึ่งเป็นความภูมิใจอย่างมาก ที่สามารถพัฒนายกระดับสร้างแบรนด์ แม่ผ่อง ให้เป็นที่รู้จักสู่สากล  และที่สำคัญสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับชุมชน ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อีกด้วย”

หจก. แม่ผ่อง เทรดดิ้ง 158 หมู่ 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก  โทร.081-9722515, 089-7041664