ออลล์ อินสไปร์ สนับสนุนทุนการศึกษาบุตร-ธิดาผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

0
161

นายธนากร ธนวริทธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL ให้การสนับสนุน โครงการสวัสดิการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ประจำปี 2562 โดยโครงการนี้ทางสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจซึ่งมีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 467 คนได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นสวัสดิการและแบ่งเบาภาระให้แก่สมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของออลล์ อินสไปร์ฯ เนื่องจากที่ผ่านมาได้ดำเนินการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยมี นางสาวสุธารัตน์ เกสร นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เป็นตัวแทนรับมอบ ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ รัชโยธิน เมื่อวันก่อน