ออมสิน แจงข่าว “ลดวงเงินขั้นต่ำชำระบัตรเครดิตเหลือ 3%….” ไม่ใช่แนวคิด ธปท. ตามข่าว

0
219

ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวระบุว่า “ออมสินเผย ธปท. เตรียมประกาศผ่อนปรนหลักเกณฑ์ลดวงเงินขั้นต่ำชำระบัตรเครดิตเหลือ 3% หวังช่วยคนเป็นหนี้บัตรเครดิตมีภาระลดลง” นั้น ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ข่าวดังกล่าวมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ซึ่งที่มาเริ่มต้นจากความกังวลของกระทรวงการคลังที่ว่า ลูกหนี้บัตรเครดิตต้องชำระหนี้บัตรเครดิตขั้นต่ำถึง 10% ของยอดค้างทุกเดือน เช่น มียอดค้าง 100,000 บาท ก็จะต้องชำระ 10,000 บาท ทำให้เป็นภาระหนักของคนชั้นกลาง กระทรวงการคลังจึงขอให้ธนาคารออมสินหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้ ซึ่งแนวคิดของธนาคารออมสินเห็นว่าควรหาแนวทางผ่อนปรนให้ลูกหนี้บัตรเครดิตมีภาระการผ่อนชำระลดลงจากเดือนละ 10% ของยอดหนี้ มาอยู่ระดับไม่เกิน 3% ก็จะสามารถแบ่งเบาภาระได้มาก

โดยวิธีการตามแนวความคิดนี้คือ ให้โอนหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินอื่นมาเป็นเงินกู้ที่ธนาคารออมสิน (Balance Transfer) และให้ผ่อนชำระคืนเป็นเวลาประมาณ 3 ปี โดยมียอดการผ่อนชำระต่อเดือนไม่เกิน 3% ก็จะเป็นการลดภาระการผ่อนของคนชั้นกลางได้ แต่มีเงื่อนไขต้องเป็นลูกค้าที่ดีมา 12 เดือน และต้องยกเลิกบัตรเครดิตใบเดิม เพื่อไม่ให้มีภาระหนี้เพิ่มซ้ำซ้อน และอาจมีเงื่อนไขอื่นๆ ประกอบอีก ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอยู่ ดังนั้นจึงขอเรียนว่าเป็นแนวคิดของธนาคารออมสิน “ไม่ใช่แนวคิดของธปท.” แต่อย่างใด