ออมสิน ประกาศความพร้อม ปั้นนักรบทางความคิดพันธุ์ใหม่ SMEs Startup ยุค 4.0 เตรียมกองทัพพี่เลี้ยง 82 ศูนย์ SMEs ทั่วประเทศ

0
1958

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561ได้มีพิธีแถลงข่าวการสนับสนุน “SMEs Startup นักรบทางความคิดพันธุ์ใหม่” ยุค 4.0 พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ ที่สนับสนุนให้ Startup ความคิดแบบใหม่ พร้อมเปิด 82 ศูนย์ธุรกิจ SMEs รองรับทั่วประเทศ โดยมี นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานแถลงข่าว ณ ลานบางกอก โรงภาพยนตร์สยามพารากอน ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีผู้บริหาร สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs และ SMEs Startup ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยที่ธนาคารออมสินได้นำนโยบายมาร่วมผลักดันและสนับสนุน SMEs และ SMEs Startup อย่างจริงจังต่อเนื่อง เริ่มต้นจากการปรับกระบวนคิดและการปฏิบัติภายในธนาคารฯ ให้เป็น Customer Centric มุ่งลูกค้าเป็นศูนย์กลาง พร้อมทั้งเพิ่มโครงสร้างใหม่ดูแลกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ (กลุ่มลูกค้าธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐ) อีกทั้งยังมีโครงการสนับสนุนร่วมมากมาย ตั้งแต่เริ่มต้นจุดประกายความคิด ระดมสมอง หาจุดเริ่มต้นกิจการ เป็นแหล่งทุนไปจนถึงเป็นผู้ร่วมลงทุน อาทิ โครงการประกวดแผนธุรกิจ “GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง” เวทีที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ สร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจ ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 การจัดตั้งกองทุน SMEs Private Equity Trust Fund โครงการ Smart Start Idea ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยให้ความรู้ นิสิตนักศึกษารุ่นใหม่ ด้าน SMEs เพื่อให้มีนวัตกรรม ตลอดจนการให้สินเชื่อในวงเงินที่เหมาะสมและดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งยังไม่รวมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และแนะนำข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ มากมายอย่างต่อเนื่องมากว่า 4 ปี และกลไกที่ทำให้เข้าถึงแหล่งทุนได้สะดวกมากขึ้นคือ “การจัดตั้งศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs” ซึ่งเป็นศูนย์ฯ ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการอำนวยสินเชื่อให้แก่กลุ่ม Startup และพร้อมจะดูแลลูกค้ากลุ่มนี้ได้อย่างทั่วถึง พร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้บริการได้ครบทั้ง 82 ศูนย์แล้วทั่วประเทศ

     

และล่าสุด เป็นอีกก้าวสำคัญในการเปิดตัวสื่อภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ ชื่อชุด “SMEs Startup นักรบทางความคิดพันธุ์ใหม่” สื่อถึงการแข่งขันการต่อสู้ในปัจจุบัน เป็นการทำสงครามทางเศรษฐกิจ ซึ่งในยุค 4.0 อาวุธการต่อสู้คือ ไอเดีย และความคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช่ระเบิด ไม่ใช่เครื่องบินรบ เพราะในโลกปัจจุบัน 1+1 ไม่เท่ากับ 2 อีกต่อไปแล้ว ดังนั้นผู้ชนะคือนักรบทางความคิดพันธุ์ใหม่ โดยจะเริ่มเผยแพร่หรือปล่อยพลังทุกช่องทางการสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นี้ เป็นต้นไป หวังกลุ่มเป้าหมายใหญ่คือ วัยเรียนรู้ คนรุ่นใหม่ จะได้ร่วมแชร์และเผยแพร่ความคิดกันต่อไป

สำหรับผลการดำเนินงานที่ธนาคารออมสินสนับสนุนการให้สินเชื่อธุรกิจ SMEs ประเภทสินเชื่อ SMEs วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีจำนวน 42,432 ราย วงเงินกู้ 123,293 ล้านบาท สินเชื่อ SMEs Startup วงเงินกู้ 1-10 ล้านบาท มีจำนวน 949 ราย วงเงินกู้ 3,042 ล้านบาท ส่วนการจัดตั้งและร่วมลงทุนใน SMEs Private Equity Trust Fund จำนวน 3 กอง วงเงินลงทุนรวม 2,000 ล้านบาท โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมสนับสนุนผ่านการระดมทุนเสริมความแข็งแกร่งนั้น มีการร่วมอนุมัติลงทุนแล้ววงเงิน 361.2 ล้านบาท จ่ายเงินลงทุนไปแล้ว 195 ล้านบาท อยู่ระหว่างเจรจาและพิจารณาคิดเป็นวงเงินเกือบ 1,000 ล้านบาท

“ธนาคารออมสิน มุ่งเป็นแหล่งทุนสนับสนุนนโยบายรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนระดับฐานรากและ SMEs เข้าถึง รวมถึงการให้ความรู้ทางการเงินความมีวินัยทางการเงิน มีการออม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน เศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจของประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้าง รวบรวม เผยแพร่ให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ มากมาย เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป” นายชาติชาย กล่าวในที่สุด.